poljoprivedne-apoteke-u-beogradu

RATAR - Poljoprivredne apoteke Beograd

DISKONT: 062 / 205 - 366

 

 

NAZAD

 

Slavol 100 ml


slavol-100-ml

CENA: 98.00 din.

 

ODABERITE KOLIČINU IZ PADAJUĆEG MENIJA I SAČEKATI DA JE KORPA REGISTRUJE

 

NARUČITE

 

SLAVOL je tečno mikrobiološko djubrivo stimulator rasta koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Slavol se koristi za folijarnu prihranu ratarskih kultura: strna žita (pšenica, ječam, tritikale itd), kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, krmno bilje, povrća (u polju i zatvorenom prostoru) i cveća. Ovaj proizvod je bez hemijskih dodataka i pozitivno utiče na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Slavol sadrži:

  1. AZOTOFIKSATORE – bakterije koje obavljaju proces azotofiksacije tako što atmosferski azot (kojeg u atmosferi ima oko 78%) prevode u pristupačne oblike koje preko korenovog sistema direktno snabdevaju biljke azotom
  2. FOSFOMINERALIZATORE – bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora (koja čine od 50 – 80% fosfora u zemljištu) i prevode ih u pristupačan oblik (P2O5). Ove bakterije imaju sposobnost vezivanja za korenov sistem gde direktno snabdevaju biljke pristupačnm fosforom.
  3. REGULATORE RASTA – AUKSINE: Auksinska aktivnost odgovara aktivnosti indol – 3- sirćetne kiseline. Folijarnom primenom Slavola, ove materije prolaze kroz stome na listu, i preko sprovodnih sudova dospevaju do ostalih delova biljaka gde stimulišu fiziološke procese u biljkama.

PRIMENA SLAVOLA

POVRĆE I CVEĆE

- Proizvodnja rasada: 100-200ml Slavola na 10 l vode zalivati na svakih 7 dana

- Folijarno: 100-200ml Slavola na 10 l vode. Tretmane izvoditi na svakih 7-10 dana

- Sistem kap po kap (fertigaciono): u početku vegetacije koristi se 2ml Slavola po biljci, na svakih 7-10 dana; u fazi cvetanja i plodonošenja koristi se 3-5ml po biljci

RATARSKE KULTURE

- Folijarno: 7-10 l/ha, 2-3 puta u toku u vegetacije

 

Media


Edukacija


Odeljak Edukacija predstavlja niz stručnih testova za naše zaposlene koji neprestano rade na svom ličnom stručnom razvoju i taj način, Vama kao našim kupcima, u svakom trenutku mogu da daju stručan savet vezano za neki artikal iz naše prodavnice.

Detaljnije

 

Novosti


Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

    PANČEVO ŠABAC JARAK LAĆARAK PETROVARADIN BEOGRADSKE PIJACE STARA PAZOVA IRIG SREMSKI KARLOVCI GOLUBINCI UMKA BARAJEVO SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412; 063/367-696

 

 

DESIGN | TEKOMS

POZOVITE