062 205 366 (0) (0)    

Sekator 150 ml

NAZAD

Kategorija: herbicidi


sekator-150-ml

CENA: 2690 din.

Odaberi količinu


 Bayer CropScience

 Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA: Jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l + amidosulfuron 100 g/l +

mefenpir-dietil (protektant) 250 g/l

Sekator OD se primenjuje u usevu pšenice i ječma u količini od 0,15 l/ha od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).

Sekator OD je efikasan u suzbijanju:

  • jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), prstenak poljski (Anthemis arvensis), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), žavornjak obični (Delphinium consolida), broćika lepuša (Galium aparine), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), bulka obična (Papaver rhoeas), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria media), čestoslavica persijska (Veronica persica), čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia);
  • višegodišnjih širokolisnih korova: palamida njivska (Cirsium arvense).

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju sulfonilureama. One dovode do inhibicije enzima acetolaktat-sintetaze, pri čemu izostaje sinteza esencijalnih aminokiselina leucina, valina i izoleucina, što dovodi do zaustavljanja ćelijske deobe i rasta biljaka. Biljka ih usvaja folijarno, a unutar biljke šire se floemom i ksilemom. Njihovim delovanjem dolazi do razgradnje hlorofila, što za posledicu ima sušenje i propadanje korova. Rast korova prestaje vrlo brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od četiri do šest nedelja. Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstiče razgradnju herbicida u strnim žitima, te obezbeđuje punu selektivnost prema gajenim usevima.

NAPOMENE: Tretirati predveče ili rano tokom dana, po mirnom vremenu, na temperaturama nižim od 25°C i kada se usev nalazi u dobroj kondiciji.

Ukoliko dođe do propadanja useva, na tretiranim površinama može se sejati:

- posle 15 dana: jara pšenica i jari ječam;

- posle 30 dana: kukuruz uz oranje.

Utrošak vode je od 200-400 l/ha, a maksimalan broj tretiranja je jednom, na istoj površini u toku godine. Može se mešati sa insekticidima i fungicidima za primenu u usevu pšenice i ječma. Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

 

Politika privatnosti

Ova web stranica ne koristi kolačiće. Politika privatnosti

Pravilnik o reklamacijama

 

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS