PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Npk 6:24:12 elixir 25 kg

NAZAD

Kategorija: dubinska-djubriva


npk-6-24-12-elixir-25-kg

CENA: 69 din.

Cena sa popustom: 66.93 din.

Popust je samo za registrovane korisnike.
Za registraciju, kliknite OVDE

Odaberi količinu

Ocena:

4.5

Ocenu mogu da daju samo registrovani korisnici. Za registraciju, kliknite OVDE
Za ocenu artikla kliknite OVDE

Amonija?ni azot - najpristupa?niji oblik koji mlade biljke direktno unose u suvu materiju.

Fosfor – ima gradivnu ulogu jer ulazi u sastav mnogih organskih jedinjenja koja se nalaze u biljkama. Fosfor je veoma važan za procese oplodnje kod biljaka kao i za dobro ukorenjavanje i ja?anje korenovog sistema.

Kalijum - uti?e na fotosintezu, transport hraniva, nakupljanje ugljenih hidrata, vodni režim, otpornost biljaka prema niskim temperaturama i bolestima. U prvom delu vegetacije je bitan za porast biljke dok u drugom delu uti?e na kvalitet ploda.

Sumpor - ima važnu ulogu u otpornosti biljaka prema niskim temperaturama i suši. U zemljištu rastvara nepristupa?an fosfor, pove?avaju?i koncetraciju pristupa?nog oblika fosfora mladom korenu biljke.

Cink je esencijalni element u rastu i razvoju svake biljke. Ve?im zahtevom za ovim elementom odlikuju se: kukuruz, pšenica, soja, kukuruz še?erac, jabuka, kajsija, višnja, trešnja, pasulj, paradajz i sirak.


Ovo kompleksno mineralno ?ubrivo koristi se za ishranu svih biljnih vrsta (posebno kukuruza, pšenice i suncokreta) i na svim tipovima zemljišta. Zbog visokog udela fosfora posebno se može koristiti na tipovima zemljišta sa nižim sadržajem dostupnog fosfora, gde je kalijum na nivou dobre obezbe?enosti. ?esto u praksi ukoliko se sa parcele iznose biljni ostaci u kontinuitetu, i unose isklju?ivo NP ?ubriva, sadržaj kalijuma rapidno opada, tako da biljne vrste na tim parcelama dobro reaguju novim unosom kalijuma.

Slični proizvodiNpk 8:15:15 25/1 kg

69 DIN.

Sa popustom:
66.93 din.

Vidi

Map 12:52 ruski 25 kg

99 DIN.

Sa popustom:
96.03 din.

Vidi

Nutrimap 10:40 elixir 25 kg

178 DIN.

Sa popustom:
172.66 din.

Vidi

Npk 6:12:24 elixir 25 kg

71 DIN.

Sa popustom:
68.87 din.

Vidi

Npk 16:16:16 elixir 25 kg

75 DIN.

Sa popustom:
72.75 din.

Vidi

Npk 15:15:15 elixir 25 kg

73 DIN.

Sa popustom:
70.81 din.

Vidi

Unesite komentar


Kopirajte verifikacioni kod:
PkJeDLFR4h

Komentari korisnika


Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS