PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Monosan herbi 1 l

NAZAD

Kategorija: herbicidi


monosan-herbi-1-l

CENA: 790 din.

Cena sa popustom: 766.30 din.

Popust je samo za registrovane korisnike.
Za registraciju, kliknite OVDE

Odaberi količinu

Ocena:

4.5

Ocenu mogu da daju samo registrovani korisnici. Za registraciju, kliknite OVDE
Za ocenu artikla kliknite OVDE

Aktivna materija: 2,4-D DMA (558 g/l) Primena: -Strna žita (izuzev ovsa):u koli?ini 1,5 - 2,5 l/ha, od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) -Merkantilni i silažni kukuruz (bez poduseva):u koli?ini 1,5 - 2,5 l/ha, kada kukuruz ima razvijenih 3-5 listova (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) -Livade i pašnjaci (bez leguminoza):u koli?ini 2,5 – 3 l/ha, u vreme intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) i korova ili posle prvog otkosa DELOVANJE: 2,4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim delom preko korena. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ?elija što uti?e na propadanje vaskularnih tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ?elija (naro?ito u meristemskim tkivima). Tako?e, poznato je da u malim koli?inama 2,4–D deluje kao regulator rasta ?elija. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Za proširenje spektra delovanja na uskolisne korove u usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Talisman. NAPOMENA: Zbog fitotoksi?nosti treba spre?iti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke, izuzev strnih žita i kukuruza. Za neke sorte jarog je?ma ovaj preparat može biti fitotoksi?an. Primena u ovsu se preporu?uje uz smanjenu dozu (1 l/ha). Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci, niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. Tretirati po suvom, umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od no?nih mrazeva. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. Izra?unaj potrebnu dozu Mehanizam i na?in delovanja a.m.: Hormonski herbicid auksinskog tipa (sinteti?ki auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsir?etna kiselina. Selektivni translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom, a u manjoj meri i korenom. U biljci se kre?e ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): 28-livade, pašnjaci; OVP-pšenica, je?am, raž, kukuruz. HRAC klasifikacija a.m.: Grupa O 2,4-D (2,4-D) 2,4-D-dimetilamino so (2,4-D dimethylammonium) 2,4-D-etilheksil estar (2,4-D ethylhexil) Organska: Ne Napomena: - Ne sme se primenjivati u usevu ovsa, jer može dovesti do smanjenja prinosa. - Na tretiranim površinama, najmanje 28 dana od primene, ne dozvoliti pristup stoci, niti koristiti travu sa tretiranih površina za ishranu stoke. - Tretiranje se vrši po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, kada su dnevne temperature izme?u 5-250C i ne postoji opasnost od no?nih mrazeva. - MBT: jednom.

Slični proizvodiCorum 1l

3995 DIN.

Sa popustom:
3875.15 din.

Vidi

Glisando 1l

4970 DIN.

Sa popustom:
4820.90 din.

Vidi

Rimex 30g

590 DIN.

Sa popustom:
572.30 din.

Vidi

Glifohem 1 l

590 DIN.

Sa popustom:
572.30 din.

Vidi

Racer 1l

1490 DIN.

Sa popustom:
1445.30 din.

Vidi

Garlon (triklon) 3a 100 ml

990 DIN.

Sa popustom:
960.30 din.

Vidi

Unesite komentar


Kopirajte verifikacioni kod:
TbAnFzt1Yo

Komentari korisnika


Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS