PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Laudis 1 l

NAZAD

Kategorija: herbicidi


laudis-1-l

CENA: 5390 din.

Cena sa popustom: 5228.30 din.

Popust je samo za registrovane korisnike.
Za registraciju, kliknite OVDE

Odaberi količinu

Ocena:

4.5

Ocenu mogu da daju samo registrovani korisnici. Za registraciju, kliknite OVDE
Za ocenu artikla kliknite OVDE

PROIZVO?A?: Bayer CropScience

FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA: Tembotrion 44 g/l + izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)

PRIMENA: Sistemi?ni selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Koristi se u usevu kukuruza, u koli?ini primene od 1,5-2 l/ha posle nicanja korova i kukuruza kada su travni korovi u po?etnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova (faza 12-18 BBCH skale).

SPEKTAR DELOVANJA: Preparat Laudis je efikasan u suzbijanju:

 

MEHANIZAM DELOVANJA: Tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Deluje na biosintezu karotenoida, tako što inhibira enzim koji u?estvuje u biosintezi plastohinona, koji je jedan od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najve?im delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do ta?aka porasta, gde izaziva poreme?aj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke i to ve? 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira i ?itava biljka propada.

NAPOMENE: Preparat se primenjuje uz utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 L/100 m2). Broj tretiranja u toku godine je jednom na istoj površini. Može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonilurea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak.

Pre upotrebe obavezno promu?kati. Tretirati predve?e ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C. Zahvaljuju?i kvalitetu formulacije, ve? sat vremena nakon primene, ve?i deo aktivne materije je usvojen.

Laudis se može primeniti u razli?itim hibridima kukuruza še?erca i semenskog kukuruza. Ukoliko do?e do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se opet sejati kukuruz i sirak. Laudis ne ograni?ava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi.

KARENCA: Obezbe?ena vremenom primene (OVP).

Slični proizvodiCorum 1l

3995 DIN.

Sa popustom:
3875.15 din.

Vidi

Glisando 1l

4970 DIN.

Sa popustom:
4820.90 din.

Vidi

Rimex 30g

590 DIN.

Sa popustom:
572.30 din.

Vidi

Glifohem 1 l

590 DIN.

Sa popustom:
572.30 din.

Vidi

Racer 1l

1490 DIN.

Sa popustom:
1445.30 din.

Vidi

Garlon (triklon) 3a 100 ml

990 DIN.

Sa popustom:
960.30 din.

Vidi

Unesite komentar


Kopirajte verifikacioni kod:
Iayf63sAri

Komentari korisnika


Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS