poljoprivedne-apoteke-u-beogradu

RATAR - Poljoprivredne apoteke Beograd

DISKONT: 062 / 205 - 366

 

 

NAZAD

 

Laudis 1 L


laudis-1-l

CENA: 2999.00 din.

 

ODABERITE KOLIČINU IZ PADAJUĆEG MENIJA I SAČEKATI DA JE KORPA REGISTRUJE

 

NARUČITE

 

Laudis je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza.

AKTIVNA MATERIJA: tembotrion 44 g/l, izoksadifen etil 22 g/l (protektant)

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: uljna disperzija - OD

Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ

 

NAÄŒIN DELOVANJA:

tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, većim delom preko lista, ali isto tako i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke, i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira, i čitava biljka propada.

 

 

PRIMENA:

koristi se u usevu kukuruza, u količini od 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) posle nicanja korova i kukuruza, kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova (faza 12-20 BBCH skale).
Utrošak vode: 150-400l/ha (1,5-4l/100m2)
Broj tretiranja u toku godine: jednom na istoj površini

Spektar delovanja:

širokolisni korovi:

 • palamida njivska (Cirsium arvense)
 • čičak (Xanthium strumarium)
 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • običan dvornik (Polygonum persicaria)
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemiisifolia)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
 • tatula obična (Datura stramonium)
 • štir (Amaranthus spp)
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • prilepača (Galium aparine)
 • tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
 • divlja loboda (Atriplex patula)
 • mrtva kopriva (Lamium purpureum)
 • kamilica prava (Matricaria chamomilla)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • mišjakinja (Stellaria media)

Uskolisni korovi:

 • sirak iz semena (Sorghum halepense)
 • muhar sivi (Setaria glauca)
 • veliki muhar (Echinochloa crus galli)
 • proso (Panicum spp).

DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:

 • može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonil urea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak (Equip)
 • pre upotrebe obavezno promućkati. Tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25C.
 • zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen

KARENCA (vreme izmedju poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

obezbedjena vremenom primene

 

Media


Edukacija


Odeljak Edukacija predstavlja niz stručnih testova za naše zaposlene koji neprestano rade na svom ličnom stručnom razvoju i taj način, Vama kao našim kupcima, u svakom trenutku mogu da daju stručan savet vezano za neki artikal iz naše prodavnice.

Detaljnije

 

Novosti


Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

  PANČEVO ŠABAC JARAK LAĆARAK PETROVARADIN BEOGRADSKE PIJACE STARA PAZOVA IRIG SREMSKI KARLOVCI GOLUBINCI UMKA BARAJEVO SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412; 063/367-696

 

 

DESIGN | TEKOMS

POZOVITE