062 205 366 (0) (0)    

Intermezzo 1 L

NAZAD

Kategorija: herbicidi


intermezzo-1-l

CENA: 4950 din.

Odaberi količinu


Selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

KUKURUZ: u količini 0,15-0,25 l/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
Vreme primene: u fazi razvoja od drugog do osmog lista kukuruza (faze 12-18 po BBCH skali).

Intermezzo je efikasan na korove: štir (Amaranthus sp.), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persicaria), čičak (Xanthium strumarium) i poljski prstenak (Anthemis arvensis).
Slabije deluje na korove: poponac (Convolvulus arvensis) i lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja Intermezzo se može mešati sa preparatima na bazi: terbutilazina (Zeazin), 2,4-D (Maton), dikambe (Colosseum) do faze 5 listova kukuruza, a sa preparatima na bazi nikosulfurona (Nikosav) do faze 8 listova kukuruza.

Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu. Biljke ga usvajaju pre svega preko listova, ali može biti usvojen i putem korena ako je neposredno posle primene pala obilna kiša. Kreće se i floemom i ksilemom kroz celu biljku.
Aktivnost u biljci ispoljava se preko sprečavanja aktivnosti enzima p-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza (4-HPPD), što ima za posledicu sprečavanje biosinteze karotenoida.
Prvi simptomi uočavaju se nakon 3-5 dana posle tretiranja, u vidu beljenja (bleaching), a nakon toga nastupa nekroza zelenih delova biljaka i potpuno sušenje.
Selektivnost u kukuruzu zasniva se na mogućnosti da ga kukuruz brzo razloži do neaktivnih metabolita.
Jedno od objašnjenja selektivnosti u kukuruzu zasniva se na tome da kukuruz putem korena usvaja znatno manju količinu aktivne materije nego korovi.g

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

 

Politika privatnosti

Ova web stranica ne koristi kolačiće. Politika privatnosti

Pravilnik o reklamacijama

 

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS