NAZAD

Kategorija: sredstva-za-zastitu-bilja

Intermezzo 1 L


intermezzo-1-l

CENA: 4950 din.

Odaberi količinu


Selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

KUKURUZ: u količini 0,15-0,25 l/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
Vreme primene: u fazi razvoja od drugog do osmog lista kukuruza (faze 12-18 po BBCH skali).

Intermezzo je efikasan na korove: štir (Amaranthus sp.), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persicaria), čičak (Xanthium strumarium) i poljski prstenak (Anthemis arvensis).
Slabije deluje na korove: poponac (Convolvulus arvensis) i lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja Intermezzo se može mešati sa preparatima na bazi: terbutilazina (Zeazin), 2,4-D (Maton), dikambe (Colosseum) do faze 5 listova kukuruza, a sa preparatima na bazi nikosulfurona (Nikosav) do faze 8 listova kukuruza.

Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu. Biljke ga usvajaju pre svega preko listova, ali može biti usvojen i putem korena ako je neposredno posle primene pala obilna kiša. Kreće se i floemom i ksilemom kroz celu biljku.
Aktivnost u biljci ispoljava se preko sprečavanja aktivnosti enzima p-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza (4-HPPD), što ima za posledicu sprečavanje biosinteze karotenoida.
Prvi simptomi uočavaju se nakon 3-5 dana posle tretiranja, u vidu beljenja (bleaching), a nakon toga nastupa nekroza zelenih delova biljaka i potpuno sušenje.
Selektivnost u kukuruzu zasniva se na mogućnosti da ga kukuruz brzo razloži do neaktivnih metabolita.
Jedno od objašnjenja selektivnosti u kukuruzu zasniva se na tome da kukuruz putem korena usvaja znatno manju količinu aktivne materije nego korovi.g

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

T: 022/480-417;

T: 480-412;

T: 062/770-654

Bespl. poziv: 0800 200 222

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

VRČIN

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS