PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Blog

NAZAD

Sredstva za zaštitu bilja

27.03.2017

Sredstva za zaštitu bilja

Bolesti i štetočine kod uzgoja poljoprivrednih kultura mogu naneti velike štete i umanjenje prinosa kako kod organizovane, tako i kod proizvodnje za sopstvene potrebe. Da bi se ovo izbeglo neophodno je preduzeti odredjene mera zaštite odnosno primeniti odgovarajuća sredstava za zaštitu bilja. Ove mere mogu biti preventivne, pre pojavljivanja štetočina i kurativne koje se primenjuju u vreme napada odredjene štetočine ili pojave bolesti.

Sredstva za zaštitu bilja su preparati koji sadrže hemijske materije ili žive agense za odbranu i zaštitu biljaka od različitih bolesti, korova i štetočina. Potrebno ih je koristiti oprezno i u propisanim dozama kako ne bi došlo do zagadjenja prirode i podzemnih voda. Postoje različita sredstva za zaštitu bilja i načelno se mogu podeliti prema nameni i dejstvu na:

- Insekticide, koriste se za suzbijanje insekata;
- Akaricide, koriste se za suzbijanje grinja i paukova;
- Nematocide, koriste se za suzbijanje fitoparazitske nematode;
- Limacide, koriste se za suzbijanje puževa;
- Korvifugide, koriste se za odbijanje napada ptica;
- Rodenticide, koriste se za suzbijanje glodara;
- Fungicide, koriste se za suzbijanje fitopatogene gljive i bakterija;
- Herbicide, koriste se za suzbijanje korova.

Sredstva za zaštitu bilja imaju selektivno dejstvo a na odredjenu štetočinu ili bolest deluju ili translokaciono ili kontaktno. Translokaciona sredstva deluju na nepoželjnu pojavu tako što ih biljka upija putem korena i zahvaljujući kruženju biljnih sokova dejstvuju na bolest. Kontaktna sredstva ostaju na površini biljke i deluju trenutno.

 

Izbor sredstava i njihova primena

 

Sredstva za zaštitu bilja treba primenjivati u skladu sa kulturom koja se štiti, odnosno treba znati kada pojedine bolesti ili štetočine napadaju biljku. Pored toga veoma je važno primenjivati uputstva i preporuke nadležnih organa u vezi vremenskih uslova koji su idealni za primenu ovih preparata. Te preporuke tiču se atmosferskih uslova, temperature, vlažnosti vazduha i slično.  Takodje, treba voditi računa da odredjene bolesti i štetočine vremenom postaju otporne na preparate koji se primenjuju i stoga ih je potrebno menjati.

Preparati za zaštitu bilja mogu biti u obliku praška, granula, tečnosti a pojedini preparati se mogu koristiti i kombinovano odnosno mogu se mešati medjusobno ili sa folijarnim djubrivima. Sredstva u obliku granula i prašiva koriste se u izvornom obliku, dok se tečna sredstva razredjuju sa vodom u odredjenoj razmeri prema preporuci proizvodjača za pojedinu kulturu.

Pre primene odgovarajućeg sredstva potrebno je pažljivo proučiti uputstvo proizvodjača i strogo ih se pridržavati. Ova uputstva sadrže  tačno naznačene količine za odredjene poljoprivredne kulture izražena u kg, l/ha ili postotcima, kao i precizna uputstva za njihovu primenu.

Priprema sredstava za zaštitu bilja je faza kojoj treba pristupiti s posebnom pažnjom uz poštovanje svih uputstava i upozorenja proizvodjača. U ovoj fazi pripreme potrebna je preciznost i u skladu sa tim treba koristiti merne instrumente: menzure, kapaljke, vage. Takodje, ukoliko uputstva proizvodjača to nalažu treba koristiti i zaštitnu odeću.

Ukoliko niste sigurni koja sredstva za zaštitu bilja bi bila najdelotvornija za vaše biljke i kako da ih pravilno koristite, kontaktirajte naš tim i dobićete precizna uputstva i savete.

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS