PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Blog

NAZAD

Kako odabrati smešu za ishranu svinja

11.02.2017

Kako odabrati smešu za ishranu svinja

Ishrana predstavlja jedan od najznačajnijih faktora u svinjarstvu. Ako se ovome doda činjenica da troškovi za ishranu optimalno iznose izmedju 50-70% svih izdataka, nije ni čudo što ovom pitanju svi uzgajivači moraju posvetiti posebnu pažnju.

Pored toga, stalni zahtevi za povećanjem mesnatog potencijala svinja, nameću potrebu praćenja najnovijih tendencija u ishrani i primenu smeša koje odgovaraju uzrastu i nameni proizvodnje. Sama ishrana odnosno proizvodnja u svinjarstvu može se podeliti u nekoliko segmenata:

 

I Ishrana suprasnih krmači

Za vreme reproduktivnog perioda suprasne krmače imaju manju potrebu za unošenjem hranjivih materija, tako da im se daju samo one količine koje su dovoljne za zadovoljenje osnovnih potreba. U ovom periodu, sve potrebne fiziološke i hranljive materije za razvoj fetusa zadovoljavaju se iz organizma krmače. U suprotnom preobilna i nepravilna ishrana može negativno uticati na reprodukciju, a osim toga nepotrebno povećava troškove ishrane. Posle prašenja treba postepeno povećavati količinu hrane u skladu sa uputstvom proizvodjača.

II Ishrana krmača u laktaciji

Za vreme laktacije zbog povećanog nedostatka vitamina i proteina, za ishranu krmača potrebno je koristiti koncentrovane smeše vrhunskog kvaliteta. Za vreme laktacije, aktiviraju se rezerve u organizmu krmače što utiče na nivo mlečnosti. Posebno se mora voditi računa o ishrani krmača prvopraskinja i mladih krmača jer od pravilne ishrane zavisi rezultat reprodukcije. Dakle, da bi se dobili zdravi prasići, i da bi mlade krmače u što kraćem periodu opet mogle biti suprasne, treba koristiti samo najkvalitetnije stočne smeše proverenih proizvodjača.

III Ishrana priplodnih nazimica

Ishrana nazimica veoma utiče na kasniju reproduktivnu efikasnost krmača. Količinu hrane treba prilagodjavati uzrastu nazimica kako bi se postigli najbolji rezultati. Različita su mišljenja stručnjaka kada je u pitanju ishrana priplodnih nazimica. U svakom slučaju nazimicama treba obezbediti dovoljno metaboličke energije i proteina u odnosu na ostale krmače. Ovakav pristup ishrani ima uticaj na kumuliranje energetskih rezervi u organizmu i daljeg pravilnog razvoja nazimica posebno u toku reproduktivnog perioda.

IV Ishrana nerastova

Od ishrane nerasta u periodu od 25-100 kg zavisi kvalitet genetskog potencijala koji se prenosi na potomstvo. Pravilo je da se u ovom periodu narasti hrane kvalitetnim smešama po volji što obezbedjuje visok dnevni prirast, veliku efikasnost iskorišćavanje hrane, kao i kvalitet konstitucije. Medjutim, sistem ishrane po volji može dovesti do otežanog hoda i slabosti nogu. Stoga treba obratiti pažnju i na vreme korigovati način ishrane ukoliko je to potrebno.

V Ishrana prasadi

Za ishranu prasadi uobičajno se koriste tri smeše u odgovarajućem periodu; predstarter, starter i grover. Iako je taj period relativno kratak, do 60 dana, od njega zavisi uspešan odgoj prasadi i svinja uopšte. Takodje, treba voditi računa o pravilnoj pripremi smeša i strogo pratiti uputstva proizvodjača u tom pogledu. Pored toga, i drugi faktori utiču na napredovanje i zdrav razvoj prasadi, tako da im treba obezbediti dobre higijenske uslove, odgovarajuću temperaturu, kao i vlažnost.

Ishrana svinja u tovu

U periodu tova očekivano se troše veće količine odgovarajućih osnovnih i dopunskih stočnih smeša. Ishrana svinja u tovu podrazumeva tačno izbalansirane obroke koji rezultiraju visokim dnevnim prirastom, optimalnim utroškom hrane i na kraju profitabilnim uzgojem. Orijentaciono svinje u tovu, trebalo bi da ostvare dnevni prirast od oko 700 gr. Za ishranu koristiti kvalitetne osnovne i dopunske smeše. Izbor smeša u datim uslovima proizvodnje glavni je faktor za postizanje optimalne i profitabilne proizvodnje.

Izbor smeša za ishranu svinja u različitim fazama njihovog odgaja je od višestrukog značaja. Preporuka je koristiti smeše proverenih proizvodjača prema njihovim uputstvima. Na domaćem tržištu prisutno je više renomiranih proizvodjača stočne hrane kao što su: FSH Jabuka, Schaumann, Sano i drugi. Ukoliko imate dilemu koja stočna smeša bi bila najbolja za ishranu prasadi i svinja u vašem uzgoju kontaktirajte nas ili dodjite do nas. Naši stručnjaci će vam dati sve potrebne informacije i savete.

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS