PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Blog

NAZAD

Jesenje plavo prskanje

25.09.2017

Jesenje plavo prskanje

Svi proizvodjači koji žele stabilne, redovne i kvalitetne prinose voća tokom naredne godine morali bi preduzeti meru jesenjeg plavog prskanja u svojim zasadima. Pri tome, treba imati u vidu da šteta pričinjena propuštanjem ili nekvalitetnim izvodjenjem postupka jesenjeg plavog prskanja ne može biti ispravljena u proleće. Ovome u prilog govori i činjenica da naši stručnjaci još od 2011. godine, preporučuju korišćenje uvećanih doza preparata za plavo prksanje i to za oko 30%.

Šta je plavo prskanje?

Plavo prskanje predstavlja prskanje zasada preparatima na bazi bakra sa ciljem zaštite stabla od bolesti u narednoj vegetaciji. Naziv plavo prskanje potiče otuda što stabla nakon prskanja dobijaju plavičastu boju. Otuda je mesto koje je eventualno preskočeno prilikom prskanja lako uočljivo pa voćari mogu ponoviti prskanje i time obezbediti zaštitu svih stabala.

Plavim prskanjem suzbijaju se uzročnici mnogih bolesti kao što rogač šljive, monilioze koštičavih voćki (kajsije, breskve, šljive,trešnje i višnje), bakteriozne plamenjače jabuke i kruške, šupljikavost lišća, krastavost plodova kajsije i drugih koštičavih voćki, kovrdžavost lišća breskve, eskorioze vinove loze.

Uzročnici navedenih bolesti mogu prezimiti na skrivenim mestima u stablu, u pukotinama kore, trulim organima, krošnji, lišću, zaostalim plodovima i aktivirati se na proleće odnosno u narednoj vegataciji i naneti velike štete prinosima i samom zasadu.

 

Osnovna namena plavog prskanja

Osnovna namena plavog prskanja je opšta dezinfekcija stabla, suzbijanje posebne grupe infekcija i smanjenje opšteg infekcionog potencijala mnogih bolesti. To su infekcije koje za posledicu imaju stvaranje rak-rana, izumiranje grana, šupljikavost lišća, krastavost plodova i iznenadno sušenje stabla voćki.

Najviša brojnost ovih patogena je pred kraj vegetacije, odnosno tokom jeseni a posledice se mogu manifestovati naredne sezone ili čak kroz dve ili tri godine. Kada dodje do izumiranje drveta i kore, štete se više ne mogu otkloniti i zato je preventivna mera plavog prskanja neophodna u svim voćnjacima i vinogradima. Inače, ove infekcije se mogu javiti i u toku leta, ali su tada štete znatno manje.

 

Vreme i način prskanja

Vreme za plavo prskanje je u jesen, nakon opadanja lišća. U slučaju produžene vegetacije, voćke treba obavezno protresti kako bi se oslobodile što više lišća. U svakom slučaju, pre prskanja treba preduzeti osnovne higijenske mere koje podrazumevaju sakupljanje opalog lišća, sakupljanje zaostalih plodova sa zemlje i stabla, orezivanje polomljenih, starih i bolesnih grana i obradu zemljišta oko stabla.

Jesenje plavo prskanje treba obaviti po lepom vremenu, najbolje kada je temperatura preko 10°C i po mogućnosti bez vetra i padavina. Voćke treba dobro poprskati, tako da tečnost može da dospe u svaku ranicu, zbog čega se ovo prskanje još naziva i plavo kupanje voćki. Stabla moraju biti dobro nakvašena, tako da sa njih počne da kaplje tečnost.

 

Preparati za jesenje plavo prskanje

Za jesenje plavo prskanje preporučujemo korišćenje preparata Bakarni oksihlorid i Bakarno ulje. Bakarni oksihlorid je fungicid u formi kvašljivog praška. Koristi se u koncentrcijii 0,5 - 0,75%, a same biljke ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. Bakarno ulje je preventivni, kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, malinarstvu i povrtarstvu. U sebi sadrži kombinaciju fungicida (bakar oksihlorid) i insekticida (mineralno ulje) tako da se njegovom primenom ujedno suzbijaju prouzrokovači biljnih bolesti i prezimljujući stadijumi štetnih insekata.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte našu stručnu službu na broj telefona 062 205 366, pišite nam ili posetite našu facebook stranicu.

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS