PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Blog

NAZAD

Ishrana junadi u tovu

20.03.2017

Ishrana junadi u tovu

Za organizovanu proizvodnju mesa kada su u pitanju goveda, najviši se koriste junad (od 6 meseci od 2 godine) jer prilikom tova koriste velike kolčine kabaste hrane i ostvaruju visoki dnevni prirast. Medjutim, za dobar tov mora se pažljivo isplanirati kako količina i balans kvalitetne kabaste hrane, tako i koncentrovane hrane. Pri tome za tov su pogodnija muška grla koja nisu kastrirana zbog bržeg rasta i iskorištenosti obroka. Osnovu ishrane treba da čine seno, kukuruzna silaža i koncentrat.

Dakle, uslovi za profitabilni tov su kvalitetna i rasna junad, precizan program ishrane, dobri higijenski uslovi, kao i drugi uslovi smeštaja kao što su temperatura i vlažnost vazduha. Junad na režim ishrane treba privikavati postepeno i pratiti konzumiranje hrane. Kako će junad reagovati na hranu zavisi od prethodne ishrane posebno ako su u pitanju junad iz otkupa. Takodje, na konzumiranje hrane utiče i opšte stanje i kondicija grla.

Konzumiranje hrane je najveće u prvoj fazi, kasnije se postepeno smanjuje, s tim što se može malo povećati u završnoj fazi. Krupna hrana se daje u prirodnom obliku a može se i usitnjavati. Koncentrati se daju u mlevenom, gnječenom obliku, ili u granulama i mešaju se sa ostalim sastojcima.

Ishrana u tovu može biti dozirana odnosno ograničena ili po volji. Ograničena ishrana podrazumeva obročenu ishranu koncentratima dva puta dnevno, dok se junad hrane po volji u situacijama kada se želi održati visok nivo apetita. U ovom slučaju utrošenost hrane se povećava za oko 5%. Dobri rezultati tova u velikoj meri zavise od kvaliteta i koncentracije energetskih i hranjivih materija kako u kabastoj hrani, tako i u koncentratima koji se koriste u tovu.

Najbolji premiks za tov junadi

Predstavljamo vam koncentrat za tov goveda, Schaumanov Rindamast koji je preparat broj 1 preko 10 godina na DLG listi i najprodavaniji premix u Evropi. Program za tov junadi Rindamast čini 6 proizvoda koji dopunjuju kabasti deo obroka od predtova do kraja tova. Ovaj dodatak ishrani sadrži sve bitne minerale i aktivne supstance za uspešan i profitabilni tov. Generalne prednosti Rindamast preparata su:

- Bolja svarljivost celuloze
- Mala količina koncentrata
- Dnevni prirast 1.300 -1.500 g, u zavisnosti od načina održavanja
- Odlično zdravstveno stanje životinja
- Od 150 – 550 kg težine za 10 meseci

Farme koje za tov koriste sopstvenu telad koriste Rindamast Starter koji obezbedjuje visoki sadržaj kompleksa B vitamina, podržava premeštanje iz odgoja u tov bez zastoja i omogućava visoke dnevne priraste.

Za ceo program tova na raspolaganju su tri visoko kvalitetna univerzalna premiksa različitog sastava i dejstva. Rindamast Basis Uni omogućava povoljno povećanje selena pristupačnog u buragu (delu stomaka goveda gde se skuplja hrana i vraća u usta radi žvakanja) i tankom crevu. Rindamast Uni sadrži dodatni mikroelement sumpora koji podiže i podržava varenje u buragu i time utiče na smanjenje potrebnog proteina za kilogram prirasta. . Rindamast Uni ASS-CO je takodje snabdeven sumporom i delotvornim kompleksom ASS-CO FERM (živi kvasac) za stabilizaciju pH-vrednosti u buragu.

U završnom tovu često puta dolazi do prevremenog pada dnevnih prirasta i u tom slučaju treba koristiti . Rindamast  Finisher i RINDAMAST Finisher U koji omogućava održivost visokih prirasta i skraćuje trajanje tova čime se povećava ekonomičnost.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o ovom ili drugim suplementima za tov junadi, kontaktirajte nas i dobićete sve potrebne informacije i savete.

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS