PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Blog

NAZAD

Herbicidi za suzbijanje korova u kukuruzu

24.04.2017

Herbicidi za suzbijanje korova u kukuruzu

Korovi su neizostavni pratioci gajenih biljaka. Izmedju njih se vodi stalna borba za svetlost, hranu, vodu i prostor što može dovesti do smanjenja prinosa, lošijeg kvaliteta i gušenja gajenih useva. Osim pogubnog uticaja na gajene biljke, korovi imaju loše posledice i po samo zemljište jer snižavaju temperaturu, smanjuju količine vode, kao i hranjivih materija u zemljištu.

Stoga je neophodno njihovo plansko suzbijanje koje podrazumeva pravovremenu obradu zemljišta, pravilan medjuredni razmak, djubrenje, navodnjavanje i naravno primenu odgovarajućih herbicida.

U kukuruzu najrasprostranjenije korovske biljke su: štir, pepeljuga, divlji ladolež, palamida, poponac, ali i nove agresivne vrste poput ambrozije, čička,  lipice, divljeg sirka, pirevine, velikog, sivog i zelenog muhara. Zato je osnovni uslov za pravilnu primenu herbicida poznavanje korovskih biljaka i njihovih karakteristika. Kukuruz zahteva zaštitu od korova u vreme nicanja, dok u vreme vegetacije herbicide treba primenjivati selektivno i po potrebi jer svaka kasnije primena može dovesti do oštećenja kukuruza.

Kada je u pitanju vrsta zemljišta, manje količine herbicida koriste se na peskovitim podlogama, a na humusnom zemljištu potrebno je upotrebiti veće količine. Pri tome obavezno je herbicidima tretirati i korov pored puteva i oboda obradivih površina kako seme korova ne bi dospelo u usev.

 

Vreme primene i izbor herbicida

Najvažnije je korov suzbiti u vreme vegetacije vodeći računa da se ne nanese šteta samom usevu, odnosno korov ne treba suzbijati po svaku cenu, već treba voditi računa o nizu faktora kao što su stepen zakorovljenosti, vremenski uslovi, tip zemljišta, raspoloživa mehanizacija, tip herbicida i njihova namena. Razlikujemo pre svega herbicide koji se primenjuju pre nicanja i herbicide koji se primenjuju posle nicanja korova.

Herbicidi koji se koriste pre nicanja odnosno posle setve zahtevaju dobru obradu i optimalnu vlažnost zemljišta pri čemu je bitno je da nakon tretiranja useva kukuruza odgovarajućim herbicidom kiša padne u prvih sedam dana. Nakon nicanja kukuruza, uglavnom posle 3 lista, korovi se suzbijaju odredjenim herbicidima ili njihovim kombinovanjem. Korove u svakom slučaju treba suzbijati u najranijim fazama kada su i najosetljiviji kako bi rezultati bili odgovarajući. Takodje, potrebno je voditi računa o optimalnoj koncentraciji herbicida, pravilnoj primeni i rasporedu na zemljištu.

 

Rezultati primene herbicida

Rezultati primene herbicida zavise od više faktora. Kada je u pitanju tretiranje korova pre nicanja, rezultati primene herbicida zavise od količine padavina. Ukoliko kiša ne padne u roku od 5-7 dana od tretiranja, dejstvo herbicida će izostati, jer korov nece upiti herbicid kroz vodu iz zemljišta u kom slučaju treba ponoviti postupak.

Nakon nicanja korova primena herbicida je efektnija budući da korov upija herbicid i preko korena i preko lista, što podrazumeva i upotrebu manjih količina herbicida. Nakon nicanja mogu se kombinovati različite vrste herbicida kao i pomoćnih sredstava koja doprinose boljem prodoru herbicida u korovsku biljku. Tu spadaju različiti okvašivači, mineralna i biljna ulja što smanjuje i potrebnu dozu herbicida za tretiranje.

Kada je u pitanju primena herbicida, poljoprivredni proizvodjači moraju obratiti pažnju i na perzistentnost herbicida. Reč je o zadržavanja herbicida, odnosno njegovih ostataka u zemljištu što može uticati na useve koji se eventualno gaje u plodoredu posle kukuruza.

Na tržištu je prisutan veliki broj herbicida različitih proizvodjača, kao i pomoćnih sredstava za suzbijanje korova u kukuruzu. Ukoliko ste u dilemu koju vrstu herbicida da izaberete, pozovite naše stručnjaka i dobićete potpune informacije i najbolje preporuke o izboru herbicida, njihovom dejstvu i načinu primene. 

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS