PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Blog

NAZAD

Borba protiv korova
Herbicidi i njihovo dejstvo

27.02.2017

Borba protiv korova <br>Herbicidi i njihovo dejstvo

Korov može naneti veliku štetu prinosima sa voćnjaka, povrtnjaka i drugih poljoprivrednih površina. Pored toga, pojedine korovske biljke mogu biti otrovne i štetne po zdravlje ljudi i stoga je neophodno njihovo preventivno suzbijanje. Neke korovske vrste su veoma otporne i nije ih lako uništiti. U Srbiju su najrasprostranjenije korovske biljke divlji sirak, palamida, zubrača, ambrozija. Za uništavanje korova i štetnih biljaka koriste se različiti herbicidi. Naziv hebricid potiče od latinske reči herbi (biljka) i cedare (uništiti).

Herbicidi predstavljaju hemijska jedinjenja i po sastavu odnosno načinu dejstva dele se na totalne herbicide koji uništavaju sve biljke i selektivne herbicide koji uništavaju odredjene vrste biljaka odnosno korov. Na tržištu herbicide možemo naći u obliku praha, rastvora, emulzija i granula. Prilikom primene svih vrsta herbicida veoma je važno pridržavati se uputstva proizvodjača kako bi se dobili željeni rezultati a izbegle štetne posledice.

Herbicidi mogu delovati na štetnu biljku kontaktno, sistematično i rezidualno. Kontaktni herbicidi uništavaju sve biljke sa kojim dodju u kontakt. Takodje, herbicidi na biljku mogu delovati i sistematično, bez obzira na mesto kontakta, tako što biljka preko lista ili nadzemnog stabla upija herbicid i svojim sokovima ga raznosi po celoj biljci. Ovi herbicidi nazivaju se translokacioni. Takodje, po načinu delovanja razlikujemo i rezidualne herbicide koji imaju odloženo dejstvo, odnosno deluju nakon nekoliko dana od primene preko korenskog sistema biljke.

Na tržištu je prisutan veliki broj različitih herbicida i novi preparati neprestano se pojavljuju u prodaji. Odluku o izboru herbicida treba doneti pažljivo, vodeći računa o preporuci proizvodjača vezano za način primene i delokrug dejstva. Jedan od veoma traženih preparata za suzbijanje korova na našem tržištu je Glifosav 480. Primenjuje se na poljoprivrednim i drugim površinama najviše dva puta godišnje.

 

Karakteristike i primena Herbicida Glifosav 480

Glifosav 480 je totalni translokacioni herbicid koji se koristi za uništavanje kako jednogodišnjih tako i višegodišnjih korova u poljoprivrednoj proizvodnji, strništima, kanalima i drugim neobradjenim površinama. U poljoprivrednoj proizvodnji primenjuje se pre nicanja biljaka odnosno neposredno pre ili posle setve. Dejstvo primenjenog preparata može se uočiti nakon 5 do 20 dana zavisno od vrste biljaka koje se njime tretiraju. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih korova, pirevine, divljeg sirka, palamide, štavelja, maslačka, koprive, poponca, zubače, divlje kupine.

Glifosav 480 se najčešće primenjuje sa zemlje. Medjutim, odredjene vrste biljnih kultura mogu se tretirati ovim hibricidom i iz vazduha. U ovom slučaju površine koje se prskaju iz vazduha moraju biti udaljene od naseljenih mesta minimum 500 m odnosno 200 m od reka, jezera, bunara i izvora. Na ovakav način zemljište se može tretirati najviše dva puta godišnje. Glifosav se u zemljištu zadržava na 0–5 cm dubine, a u pesku do 15 cm. Ukoliko se koristi na način koji preporučuje proizvodjač ovaj preparat ne predstavlja opasnost za zagadjenje podzemnih voda i korisnu mikrofloru zemljišta.

Pri radu sa ovim hebricidom potrebno je pažljivo postupati. Treba izbeći njegovo udisanje, dodir sa kožom i očima odnosno treba koristiti propisanu zaštitnu opremu; rukavice, naočare, čizme i zaštitno odelo. Po završetku rada, oprati ruke i lice vodom i sapunom kao i zaštitnu odeću pre ponovne upotrebe. Nakon upotrebe, ostaci ovog preparata moraju biti odloženi kao specijalni otpad. U slučaju trovanja obavezno potražiti lekarsku pomoć.

Ukoliko su vam potrebne detaljnije informacije, kontaktirajte nas i dobićete sve potrebne stručne savete i pomoć pri odabiru odgovarajućeg herbicida ili bilo kog drugog preparata. 

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS