Sušenje i baliranje sena

Sušenje i baliranje sena

NAZAD

Sušenje i baliranje sena


2017-06-19

 

 

Sušeno seno predstavlja veoma značajnu kabastu hranu za prehranu stoke, naročito preživara i kopitara kojima služi kao osnovna hrana. Ovo hranivo može se koristiti tokom cele godine, a najveći značaj ima u zimskom periodu. Kvalitetno seno sadrži proteine, ugljene hidrate, sirove masti, minerale i vitamine. Na to utiče više faktora kao što su klimatski uslovi, sastav zemljišta, primena različitih agrotehničkih preparata, vrsta biljaka, kao i momenat, visina kosidbe i način sušenja.

Sušenje sena može se obavljati na dva načina, prirodnim putem, odnosno sušenjem na zemlji  i u specijalnim sušarama. Kod nas je najrasprostranjeniji način sušenje sena na zemlji u otkosima, talasima ili naviljcima odnosno balama.

Sušenje u otkosima i talasima

Kod sušenja u otkosima, nakon kosidbe pokošena masa ostaje na zemlji. Pri tome, seno je potrebno više puta prevrtati kako bi se ravnomerno osušilo. Ovaj metod nosi rizik visokih gubitaka suve materije usled višestrukog prevrtanja naročito u slučaju da otkos više puta pokisne.

Sušenje u talasima podrazumeva sakupljanje nekoliko otkosa koji se slažu jedan na drugi nakon nekoliko sati sušenja. Radi se zapravo o dosušivanju pokošene mase čime se ceo proces ubrzava a dodatno prevrtanje nije potrebno. Na ovaj način najveći deo otkosa čuva se od direktnog uticaja sunaca a time i presušivanja što utiče i na smanjenje gubitaka a udeo sačuvanih vitamina se znato uvećava.

Baliranje sena

Baliranje sena je postupak sušenja otkosa u navijcima odnosno balama. Ovaj proces sličan je sušenju sena u talasima. Pokošena i prevrnuta masa skuplja se u veće gomile (do 80 cm visine) dok se potpuno ne osuši.

Mehanizacija odnosno prese za sakupljanje i baliranje sena, trave i ostalih biljnih kultura danas predstavljaju nezamenjive mašine za proizvodnju stočne hrane ili industrijsku preradu. Za vezivanje bala upotrebljavaju se odgovarajući kanapi PP – 320 do PP – 500 (m/kg).  Kada se prikupi odgovarajuća količina otkosa uključuje se mehanizam za vezivanje bala a njihova gustina se može podešavati tako da spoljni slojevi budu veće gustine u odnosu na unutrašnje.

Vrste PP veziva

PP veziva pored baliranja slame u poljoprivredi, koriste se i za vezivanje stabljika paradajza, paprike, vinove loze, kao i u cvećarstvu.  Odlikuje ih stabilnost, jačina i otpornost na različite vremenske uticaje. PP veziva  320 do  500 m/kg su standardno prilagodjena za korišćenje u svim vrstama mašina za baliranje. Uobičajne vrste PP veziva su  T-320 m/kg, T-500 m/kg, T-800 m/kg, T-1200 m/kg.

PP vezivo T-320 m/kg i T-500 m/kg koriste se za tvrdo baliranje slame i obično se proizvode u kubadima od 5 kg. PP vezivo T-800 m/kg koristi se za meko baliranje slame i deteline, kao i za vezivanje povrtarskih kultura, paketa i slično. PP vezivo T-1200 m/kg takodje se koristi za vezivanje povrtarskih kultura; paprike, paradajza, vinove loze, u cvećarstvu a ova veziva mogu imati i druge namene.

PP veziva odlikuje stabilnost i jačina veze, kao i visoka otpornost na nepovoljne vremenske uticaje. Postojana su na visokim (do +35° C) i niskim temperaturama (-15° C), kao i na UV zračenja.

Ukoliko niste sigurni koja PP veziva su vam potrebna, pozovite nas i mi ćemo vam dati sve potrebne informacije i uputstva.


 

Media


Edukacija


Odeljak Edukacija predstavlja niz stručnih testova za naše zaposlene koji neprestano rade na svom ličnom stručnom razvoju i taj način, Vama kao našim kupcima, u svakom trenutku mogu da daju stručan savet vezano za neki artikal iz naše prodavnice.

Detaljnije

 

Novosti


Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

    NOVI SAD BOGATIĆ PANČEVO ŠABAC LAĆARAK PETROVARADIN BEOGRADSKE PIJACE IRIG SREMSKI KARLOVCI BARAJEVO SREMSKA KAMENICA VRČIN

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412; 063/367-696

 

Brendovi

 

DESIGN | TEKOMS