PITAJ AGRONOMA (0) (0)    

062 205 366

Stomp aqua 1l

NAZAD

Kategorija: herbicidi


stomp-aqua-1l

CENA: 2769 din.

Cena sa popustom: 2685.93 din.

Popust je samo za registrovane korisnike.
Za registraciju, kliknite OVDE

Odaberi količinu

Ocena:

4.5

Ocenu mogu da daju samo registrovani korisnici. Za registraciju, kliknite OVDE
Za ocenu artikla kliknite OVDE

Visokoselektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova

CRNI I BELI LUK: u koli?ini 2,5-3 l/ha.
Vreme primene: posle setve, a pre nicanja useva i korova.

ŠARGAREPA: u koli?ini 2-2,5 l/ha.
Vreme primene: pre nicanja, preko zemljišta po celoj površini.

KUPUS: u koli?ini 2,5-3 l/ha.
Vreme primene: kao zemljišni herbicid, uz inkorporaciju, pre rasa?ivanja kupusa i pre nicanja korova.

MALINA: u koli?ini 2-3 l/ha.
Vreme primene: pre kretanja vegetacije.

Stomp® Aqua je efikasan na korove: obi?ni štir (Amaranthus retroflexus), srcolisni štir (Amaranthus hybridum), ho?u-ne?u (Capsella bursa pastoris), pepeljuga (Chenopodium album), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), tušt (Portulaca oleracea), ljuti? (Ranunculus arvensis), sivi muhar (Setaria glauca), gorušica (Sinapis arvensis), ?istac (Stachys annua) i ?estoslavica (Veronica hederifolia).
Dobro deluje na palamidu (Cirsium arvense) koja je zaustavljena u porastu, ali nije eliminisana.
Zadovoljavaju?u efikasnost pokazuje prema korovskim vrstama kao što su: njivska lubeni?arka (Hibiscus trionum), kamilica (Matricaria chamomilla), veliki dvornik (Polygonum spp.), gor?ika (Sonchus oleraceus) i mišjakinja (Stellaria media).

Stomp® Aqua je selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima crnog i belog luka, šargarepe i kupusa.
S obzirom na to da je pendimetalin u preparatu Stomp® Aqua prisutan u mikrokapsulama, tj. u obliku suspenzije kapsula (CS), ovaj preparat u odnosu na standardne preparate za iste namene i u istim usevima pruža slede?e prednosti:

  • bolje i duže dejstvo herbicida;
  • fleksibilniju primenu;
  • bolji ekološki profil;
  • niži napon pare (manja isparljivost);
  • manju obojenost;
  • bolju stabilnost skladištenja na visokim temperaturama;
  • bolju selektivnost.

FITOTOKSI?NOST

Nema fitotoksi?nog delovanja na biljke koje se tretiraju. U ekstremno sušnim uslovima može do?i do ošte?enja še?erne repe kao narednog useva u plodoredu.
Ako do?e do preoravanja posle primene preparata Stomp® Aqua, preporu?uje se oranje najmanje na 15 cm dubine pre setve naredne kulture. Usevi koji se mogu sejati nakon preoravanja su suncokret, soja i kukuruz.
U normalnom plodoredu mogu se sejati svi usevi u kojima se primenjuje Stomp® Aqua.
Posebno treba voditi ra?una da bi se izbegla ošte?enja na biljkama od drifta, tj. zanošenja preparata na susedne kulture. Zato treba prskati po mirnom vremenu i posebno biti pažljiv kada su u pitanju usevi kao što su še?erna repa, vinova loza i vo?njaci.

Slični proizvodiCorum 1l

3995 DIN.

Sa popustom:
3875.15 din.

Vidi

Glisando 1l

4970 DIN.

Sa popustom:
4820.90 din.

Vidi

Rimex 30g

590 DIN.

Sa popustom:
572.30 din.

Vidi

Glifohem 1 l

590 DIN.

Sa popustom:
572.30 din.

Vidi

Racer 1l

1490 DIN.

Sa popustom:
1445.30 din.

Vidi

Garlon (triklon) 3a 100 ml

990 DIN.

Sa popustom:
960.30 din.

Vidi

Unesite komentar


Kopirajte verifikacioni kod:
A4hHkf71IP

Komentari korisnika


Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

Bulevar Mihaila Pupina 10 i

11070 Novi Beograd

PIB: 107879400

MB: 20889080

 

 

 

Novosti

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD
PANČEVO
PETROVARADIN
BEOGRADSKE PIJACE
SREMSKI KARLOVCI
BARAJEVO
SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS