062 205 366 (0) (0)    

RACER 1L

NAZAD

Kategorija: herbicidi


racer-1l

CENA: 1490 din.

Odaberi količinu


Aktivna materija: flurohloridon (250 g/l) Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC) Primena: Racer® je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova: - u zasadu voća i vinove loze u proleće, pre ili odmah posle nicanja korova u količini: - 1-3 l/ha (10-30 ml na 100m2) u mladim zasadima (starosti 1-3 godine), - 4 l/ha (40 ml na 100m2) u zasadima koji su stariji od 4 godine. 2) u usevu suncokreta posle setve, a pre nicanja useva u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100m2), u zavisnosti od tipa zemljišta; 3) u usevu krompira posle sadnje, a pre nicanja useva u količini: - 2-4 l/ha (20-40 ml na 100m2), Primenjuje se traktorskim i leđnim prsklicama uz utrošak 200-400 l/ha vode (2-4 l vode na 100 m2). Spektar delovanja: Dobro suzbija:štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), konica obična (Galinsoga parviflora), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), mišjakinja obična (Stellaria media). Zadovoljavajuće suzbija:proso korovsko (Echinochloa crus-galli), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), lubeničarka njivska (Hibisus trionum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium). Slabo suzbija:divlji sirak (Sorghum halepense), tatula obična (Datura stramonium), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:Jednom Fitotoksičnost: -Prilikom tretiranja ne sme dospeti na zelene delove stabala voćaka i čokota vinove loze. -Može biti fitotoksično za suncokret i krompir (zastoj u porastu, izbledelost, ređe deformacije) ukoliko se primenjuje u vlažnim područjima u uslovima obilnih padavina na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa). Karenca: Obezbeđena vremenom primene za suncokret, voće i vinovu lozu:63 dana za krompir Izračunaj potrebnu dozu.Selektivni herbicid. Ispoljava i rezidualno delovanje. Biljke ga usvajaju korenom, izdankom i koleoptilom. Karenca a.m.: (u danima): 63 - krompir, silažni kukuruz; OVP - voće, vinova loza, kukuruz, suncokret.

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

 

Politika privatnosti

Ova web stranica ne koristi kolačiće. Politika privatnosti

Pravilnik o reklamacijama

 

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS