062 205 366 (0) (0)    

Meteor 10 gr.

NAZAD

Kategorija: herbicidi


meteor-10-gr.

CENA: 239 din.

Odaberi količinu


Meteor je visokoselektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici.
Efikasan je na sledeće korove kao što su prstenak (Anthemis sp.), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), različak (Centaurea cyanus), palamida (Cirsium arvense), žavornjak (Delfinium consolida), mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica (Matricara sp.), bulka (Papaver rhoeas), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), čestoslovica (Veronica persica) i dr.
Ne deluje na divlji broć (Gallium aparine), poponac (Convolvulus arvensis) i vijušac (Polygonum convolvulus).
Način delovanja:
Herbicid iz grupe sulfoniluree. Biljke ga usvajaju pre svega preko lista. Manji deo usvaja se preko korena. Mesto delovanja je mlado meristemsko tkivo gde sprečava deobu ćelija. Korov brzo prestaje sa rastom, a simptomi delovanja uočavaju se tek za 7 - 10 dana.
Najpre dolazi do pojave bledila u zoni meristema, a zatim do žućenja i na kraju do nekroze dela ili cele biljke. Potpuno uginuće korova nastupa za 15 - 25 dana.
Primena:
Koristi se u usevima pšenice i ječma u količini 10 g/ha, sam ili uz dodatak 0,1 l/ha okvašivača Trend - 90, tretiranjem od 3 lista pa do pojave zastavičara kod pšenice i ječma (faze 13-39 BBCH skale).
Mogućnost mešanja:
Fitotoksičnost:
Preparat je selektivan za pšenicu i ječam. Ne primenjivati ga u pšenici koja je u slaboj kondiciji, niti na slabo humusnim zemljištima sa manje od 1% humusa.

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

 

Politika privatnosti

Ova web stranica ne koristi kolačiće. Politika privatnosti

Pravilnik o reklamacijama

 

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS