NAZAD

 

Jesenje plavo prskanje

 

2017-09-25

 

Svi proizvodjači koji žele stabilne, redovne i kvalitetne prinose voća tokom naredne godine morali bi preduzeti meru jesenjeg plavog prskanja u svojim zasadima. Pri tome, treba imati u vidu da šteta pričinjena propuštanjem ili nekvalitetnim izvodjenjem postupka jesenjeg plavog prskanja ne može biti ispravljena u proleće. Ovome u prilog govori i činjenica da naši stručnjaci još od 2011. godine, preporučuju korišćenje uvećanih doza preparata za plavo prksanje i to za oko 30%.

 

Šta je plavo prskanje?

Plavo prskanje predstavlja prskanje zasada preparatima na bazi bakra sa ciljem zaštite stabla od bolesti u narednoj vegetaciji. Naziv plavo prskanje potiče otuda što stabla nakon prskanja dobijaju plavičastu boju. Otuda je mesto koje je eventualno preskočeno prilikom prskanja lako uočljivo pa voćari mogu ponoviti prskanje i time obezbediti zaštitu svih stabala.

Plavim prskanjem suzbijaju se uzročnici mnogih bolesti kao što rogač šljive, monilioze koštičavih voćki (kajsije, breskve, šljive,trešnje i višnje), bakteriozne plamenjače jabuke i kruške, šupljikavost lišća, krastavost plodova kajsije i drugih koštičavih voćki, kovrdžavost lišća breskve, eskorioze vinove loze.

Uzročnici navedenih bolesti mogu prezimiti na skrivenim mestima u stablu, u pukotinama kore, trulim organima, krošnji, lišću, zaostalim plodovima i aktivirati se na proleće odnosno u narednoj vegataciji i naneti velike štete prinosima i samom zasadu.

 

Osnovna namena plavog prskanja

Osnovna namena plavog prskanja je opšta dezinfekcija stabla, suzbijanje posebne grupe infekcija i smanjenje opšteg infekcionog potencijala mnogih bolesti. To su infekcije koje za posledicu imaju stvaranje rak-rana, izumiranje grana, šupljikavost lišća, krastavost plodova i iznenadno sušenje stabla voćki.

Najviša brojnost ovih patogena je pred kraj vegetacije, odnosno tokom jeseni a posledice se mogu manifestovati naredne sezone ili čak kroz dve ili tri godine. Kada dodje do izumiranje drveta i kore, štete se više ne mogu otkloniti i zato je preventivna mera plavog prskanja neophodna u svim voćnjacima i vinogradima. Inače, ove infekcije se mogu javiti i u toku leta, ali su tada štete znatno manje.

 

Vreme i način prskanja

Vreme za plavo prskanje je u jesen, nakon opadanja lišća. U slučaju produžene vegetacije, voćke treba obavezno protresti kako bi se oslobodile što više lišća. U svakom slučaju, pre prskanja treba preduzeti osnovne higijenske mere koje podrazumevaju sakupljanje opalog lišća, sakupljanje zaostalih plodova sa zemlje i stabla, orezivanje polomljenih, starih i bolesnih grana i obradu zemljišta oko stabla.

Jesenje plavo prskanje treba obaviti po lepom vremenu, najbolje kada je temperatura preko 10°C i po mogućnosti bez vetra i padavina. Voćke treba dobro poprskati, tako da tečnost može da dospe u svaku ranicu, zbog čega se ovo prskanje još naziva i plavo kupanje voćki. Stabla moraju biti dobro nakvašena, tako da sa njih počne da kaplje tečnost.

 

Preparati za jesenje plavo prskanje

Za jesenje plavo prskanje preporučujemo korišćenje preparata Bakarni oksihlorid i Bakarno ulje. Bakarni oksihlorid je fungicid u formi kvašljivog praška. Koristi se u koncentrcijii 0,5 - 0,75%, a same biljke ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. Bakarno ulje je preventivni, kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, malinarstvu i povrtarstvu. U sebi sadrži kombinaciju fungicida (bakar oksihlorid) i insekticida (mineralno ulje) tako da se njegovom primenom ujedno suzbijaju prouzrokovači biljnih bolesti i prezimljujući stadijumi štetnih insekata.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte našu stručnu službu na broj telefona 062 205 366, pišite nam ili posetite našu facebook stranicu.

 

Ključne reči: jesenje plavo prskanje, plavo prskanje, bakarni oksihlorid, bakarno ulje

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

T: 022/480-417;

T: 480-412;

T: 062/770-654

Bespl. poziv: 0800 200 222

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

VRČIN

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS