NAZAD

 

Totalni herbicidi – Glifosav

 

2017-06-12

 

Totalni herbicidi (totali) su neselektivni herbicidi koji se koriste za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, kao i korova sa dubokim korenom (gomolji i rizomi). Upotrebljavaju se u voćnjacima i vinogradima, nepoljopivrednim i industrijskim površinama (suvi kanali, pruge...). Oni deluju kontaktno i služe da se tretirana površina u potpunosti očisti od svih izniklih korova.

Totalni herbicidi su od posebne koristi za suzbijanje korova na strništima nakon žetve. Kada se završi žetva i sakupe svi ostaci, potrebno je sačekati da prodje 15-20 dana, kako bi korov iznikao u što većoj količini. Tada se vrši primena totalnih herbicida (Glifosav) i na taj način sprečava šteta koju bi korovi naneli gajenim usevima u narednoj sezoni. Ako je bilo obilnih padavina, pored primene totala, preporuka je i da se izvrši tzv ljušćenje zemljišta.

Pravilna upotreba i doziranje totalnih herbicida

Primena totalnih herbicida najefikasnija je u periodu intenzivnog rasta korova, kada dostignu odredjenu veličinu i fazu. Optimalno vreme za prskanje divljeg sirka je kada dostigne oko 15cm u fazi metličenja, a palamida i zubača su najosetljivije u vreme cvetanja. Tada totalni herbicidi deluju kompletno, tako što ih biljka usvaja preko lista odakle dospevaju u korenski sistem i uništavaju ga.

Doziranje ovih sredstava za zaštitu bilja se razlikuje u zavisnosti od vrsti korova koji tretiramo. Za divlji sirak obično je dovoljno 3-5l, za pirevinu 5-7l, a za divlju kupinu 10-12l po hektaru.

Proces delovanja totalnih herbicida je 15-20 dana i u tom periodu ne treba obradjivati tretiranu površinu. Oni deluju na zelene iznikle biljke, pa neće imati negativan uticaj na useve sledeće sezone.

Ipak, ne smeju se koristiti pre setve šećerne repe na laganom peskovitom zemljištu.

Najvažnije je dobro proučiti i pratiti uputstvo uz kupljeni herbicid i dodatno se posavetovati sa stručnjacima.

Šta još morate znati o tatalnim herbicidima

Totalne herbicide je najbezbednije primenjivati kada je mirno vreme bez vetra. U suprotnom, kako su neselektivni, mogu uništiti svaku biljku sa kojom dodju u kontakt. Takodje, potrebno je da 6 sati nakon primene bude suvo vreme, jer se u protivnom smanjuje dejstvo.

Stručnjaci preporučuju da je najefikasnije prskanje obaviti u popodnevnim i večernjim satima kada su temperature niže i biljke otvaraju svoje stome na lišću.

Još jedan način da korov lakše i brže apsorbuje herbicide sve do korena, jeste da se u rastvor doda djubrivo (npr 5 kg Uree).

Karenca je 14 dana za predžetveno tretiranje i 35 dana kod nasada.

Totali se mogu koristiti najviše 2 puta godišnje na istom zemljištu. Ne smeju se prskati površine gde će se sejati krompir i soja, niti se na tim mestima napasati stoka.

Glifosav– totalni herbicid broj 1 u Srbiji

Na našem tržištu postoji veliki broj preparata koji sadrže aktivnu materiju glifosat, koji su efikasni za suzbijanje svih vrsta korova na strništima.

Ipak, poslednjih godina su se svojom efikasnošću, jednostavnom primenom i povoljnom cenom izdvojio se preparat Glifosav. Ovaj herbicid je pogodan i za primenu neposredno pre ili posle setve, a pre nicanja gajenih biljaka, jer ne deluje preko zemljišta. Učinak se uočava nakon nekoliko dana, ali rast korova prestaje veoma brzo nakon nanošenja.

U našim maloprodajnim objektima i web prodavnici pored ostalih sredstava za zaštitu bilja možete pronaći i Glifosav. Za sve dodatne savete kontaktirajte naše stručnjake, a na raspolaganju vam je i besplatan broj 0800 200 222.

 

Ključne reči: Totalni herbicidi – Glifosav

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

T: 022/480-417;

T: 480-412;

T: 062/770-654

Bespl. poziv: 0800 200 222

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

VRČIN

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS