poljoprivedne-apoteke-u-beogradu

RATAR - Poljoprivredne apoteke Beograd

DISKONT: 062 / 205 - 366

 

 

NAZAD

 

Garlon 3a 100ml


garlon-3a-100ml

CENA: 989.00 din.

 

ODABERITE KOLIČINU IZ PADAJUĆEG MENIJA I SAČEKATI DA JE KORPA REGISTRUJE

 

NARUČITE

 

 

 


UPUTSTVO ZA PRIMENU GARLON 3-A
Herbicid u obliku koncentrovanog rastvora – SL, svetlo smeÄ‘e boje
 

SASTAV PREPARATA:
Aktivna materija:
- Generički naziv:
- Hemijski naziv (IUPAC):
- Sadržaj:
- Tehnička čistoća:
- CAS broj:
 

TRIKLOPIR (Triklopir trietilamino so)
triatilamonium 3,5,6-trihloro-2 piridiloksi sirćetna kiselina 360 ± 18 g/l triklopir (502 + 25 g/l triklopir trietilamino so) min. 96 % triklopira 55335-06-3 (triklopir)
 

PRIMENA:
Koristi se kao sistemični selektivni herbicid-arboricid za:
 

1. Suzbijanje zeljastih i drvenastih širokolisnih korova na površinama koje se
pripremaju za pošumljavanje, za stvaranje proseka pored dalekovoda, železničkih
pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama, u količini 3-5 l/ha (30–50 ml na 100 m2), uz utrošak vode u količini od 500-600 l/ha (5–6 l na 100 m2), tretiranjem u vreme kada su zaljasti korovi u fazi intenzivnog porasta, a kod drvenastih vrsta neposredno pre razvoja novog lišÄ‡a.
 

2. Za uništavanje izbojaka iz panjeva lišÄ‡ara, premazivanjem četkom ili
prskanjem preko reza panja ili samog prstena širine 5 cm pored kore:
 Za panjeve hrasta ili cera, razreÄ‘en sa vodom, u odnosu 1:5 delova vode;
 Za ostale lišÄ‡are, u odnosu 1:10 delova vode.
 

Maksimalan broj tretiranja: U toku godine na istoj površini preparat se može samo jednom primeniti.
 

NAPOMENE:
 

1. Ne sme se primenjivati:
- U kraškim područjima;
- Na lakim i peskovitim zemljištima (< 1% humusa);
- Na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode;
- Na izrazito erozivnim površinama;
- Na železničkim mostovima i 15 m oko njih
2. Na tretiranim površinama, sadnja se može obavljati posle 6 meseci od primene
3. Na tretiranim površinama ne dozvoliti pristup i ispašu najmanje 63 dana posle primene za mlečnu stoku

· 28 dana posle primene za ostalu stoku.
 

TRETIRANJE IZ VAZDUHOPLOVA: Nije dozvoljeno.

 

 

Media


Edukacija


Odeljak Edukacija predstavlja niz stručnih testova za naše zaposlene koji neprestano rade na svom ličnom stručnom razvoju i taj način, Vama kao našim kupcima, u svakom trenutku mogu da daju stručan savet vezano za neki artikal iz naše prodavnice.

Detaljnije

 

Novosti


Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

    PANČEVO ŠABAC JARAK LAĆARAK PETROVARADIN BEOGRADSKE PIJACE STARA PAZOVA IRIG SREMSKI KARLOVCI GOLUBINCI UMKA BARAJEVO SREMSKA KAMENICA

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412; 063/367-696

 

 

DESIGN | TEKOMS

POZOVITE