NAZAD

Kategorija: sredstva-za-zastitu-bilja

Fastac 1 L


fastac-1-l

CENA: 6475 din.

Odaberi količinu


Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

VOĆNJACI:

VINOVA LOZA: za suzbijanje pepeljastog moljca (Polychrosis botrana) u koncentraciji 0,012-0,015% (1,2-1,5 ml/10 l vode).

UKRASNO BILJE U POLJU: za suzbijanje tripsa (Thrips sp.) u koncentraciji 0,012-0,018% (1,2–1,8 ml/10 l vode).
Vreme primene: kad se primete prva imaga.

STRNA ŽITA: za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u koncentraciji 0,12-0,15 l/ha.
Vreme primene: u vreme prisustva mladih larvi.

ULJANA REPICA: za suzbijanje repine lisne ose (Athalia rosae) u količini od 0,1 l/ha.
Vreme primene: posle cvetanja, u vreme pojave larvi.

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae) u količini 0,15-0,175 l/ha, ozime sovice (Scotia segetum) i sovica ipsilon (Agrotis ypsilon) u količini od 0,2 l/ha.
Vreme primene: u vreme prisustva gusenica mlađih larvenih stupnjeva (L1-3 dok se hrane na listu).

KUPUS: za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae, Autographa gamma) u količini 0,08–0,012 l/ha (0,8-1,2 ml/100 m²).

LUK: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u koncentraciji od 0,02% (2 ml/10 l vode).

Mogućnost druge primene

VINOVA LOZA: za suzbijanje vektora fitoplazme i Scaphoideus titanus.
Vreme primene: u stadijumu larvi.

KUKURUZ: za suzbijanje buvača u količini od 200 ml/ha.
Vreme primene: u ranoj fazi razvića kukuruza.

SEMENSKI KUKURUZ I KUKURUZ ŠEĆERAC: za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u količini 200-300 ml/ha uz utrošak vode od 200 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem u vreme početka svilanja.

ULJANA REPICA: za suzbijanje štetočina na uljanoj repici (buvača i repine lisne ose).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Fastac® 10 EC ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

Fastac® 10 EC ima izraženo dejstvo na odrasle insekte i larve, ali poseduje i značajno delovanje na jaja sa tankom opnom. Fastac® 10 EC u većim koncentracijama deluje repelentno (odbijajuće) na štetočine, a u manjim količinama izaziva "anti -feeding" efekat, odnosno insekti smanjuju ishranu.
Aktivna materija alfa-cipermetrin je lipofilna, što znači da ostvaruje neposredni kontakt za voštanim materijama kutikule biljaka, što Fastac

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

T: 022/480-417;

T: 480-412;

T: 062/770-654

Bespl. poziv: 0800 200 222

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

VRČIN

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS