EKOCID dezinficijens za površine je namenjen za profesionalnu i opštu upotrebu i koristi se za dezinfekciju površina, predmeta i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje u doma?instvima, javnim i industrijskim objektima.